Πρωτίστως οι πολύτεκνοι στηρίζουν τον κοινωνικό ιστό στην κρίση, τόνισε ο Πρ.Παυλόπουλος

Μήνυμα στήριξης της ελληνικής οικογένειας και ειδικά των πολυτέκνων έστειλε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υποδεχόμενος αντιπροσωπεία της ΑΣΠΕ και ζευγάρια πολυτέκνων που διέπρεψαν σε γράμματα και επιστήμες.

06 Νοεμβρίου 2016 12:42:58

 
Ο Πρ.Παυλόπουλος καλωσορίζοντας τους πολυτέκνους και την αντιπροσωπεία της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας στο Προεδρικό Μέγαρο επεσήμανε ότι «πρώτον, η προστασία της Πολύτεκνης Οικογένειας συνιστά – κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος - υποχρέωση του Κράτους. Και η υποχρέωση αυτή, πάντα κατά το Σύνταγμα, κατοχυρώνει, αντιστοίχως, στην Πολύτεκνη Οικογένεια δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου.
 
Δεύτερον, είναι πρωτίστως η Οικογένεια – και ιδίως η Πολύτεκνη Οικογένεια – η οποία έχει αποτρέψει ως τώρα την ρήξη του κοινωνικού ιστού μέσα στη βαθιά και παρατεταμένη οικονομική και κοινωνική κρίση που πλήττει τον Τόπο μας και το Λαό μας.
 
Αυτές οι δύο επισημάνσεις αρκούν αφενός για να καθορίσουν το μέτρο ευθύνης όλων μας απέναντι στην Πολύτεκνη Οικογένεια. Και, αφετέρου, για να δώσουν την δέουσα απάντηση σ’όσους υποτιμούν την ανάγκη στήριξης του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου, κυρίως υπό τις σημερινές κρίσιμες συνθήκες».