Στη μονταζιέρα και το επίδομα του ΟΑΕΔ

Σκοπιμότητα και ψέματα ή άγνοια της νομοθεσίας και της πραγματικότητας; 

09 Ιουνίου 2017 08:31:36

Δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου υποστήριζαν χθες ότι το επίδομα ανεργίας χάνεται ακόμη και με την πραγματοποίηση ενός ημερομισθίου από τον επιδοτούμενο άνεργο. Η απάντηση είναι γνωστή. Το επίδομα ανεργίας δεν χάνεται... όπως και κανένα δικαίωμα στην επιδότηση ανεργίας δεν χάνεται για τον άνεργο που απασχολείται περιστασιακά.
 
Χρειάστηκε ωστόσο επίσημη ανακοίνωση από τη διοίκηση του ΟΑΕΔ, που με κατηγορηματικό τρόπο διαβεβαιώνει ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.
 
Δηλαδή με το νέο νομικό καθεστώς (άρθρο 92 του Νόμου 4461/2017 για την «περιστασιακή εργασία των εγγεγραμμένων ανέργων») «διασφαλίζεται η συνέχιση της επιδότησης ανεργίας -μετά την ολοκλήρωση της σποραδικής απασχόλησης- για όσο διάστημα απομένει, έως την ολοκλήρωση του εγκριθέντος χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας».
 
Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι κάτι ανάλογο συνέβαινε και με το προηγούμενο καθεστώς, με την εξής όμως ουσιαστική διαφορά: Η αμοιβή για τις ημέρες εργασίας που μεσολαβούν εντός του χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας συμψηφιζόταν με το καταβαλλόμενο επίδομα.
 
Με απλά λόγια, ούτε το επίδομα χάνεται από τον άνεργο, ενώ το νέο καθεστώς είναι σαφώς ευνοϊκότερο γι’ αυτόν, καθώς και ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας παρατείνεται (για διάστημα αντίστοιχο με την περιστασιακή απασχόληση) και η αμοιβή της εργασίας του δεν συμψηφίζεται με το ποσό της επιδότησης!
 
Πηγή: Η Αυγή, Α.ΠΕ.