Άρχισαν οι αιτήσεις για το 13ο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νέων Επιστημόνων

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων  για το 13ο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νέων Επιστημόνων του ΕΚεΠεΚ. Στο επίκεντρο η Νησιωτικότητα, το Περιβάλλον και η Ανάπτυξη: Θαλάσσιες Μεταφορές και Ενέργεια Κύθηρα που θα πραγματοποιηθεί 29 Σεπτεμβρίου έως και 5 Οκτωβρίου 2017.

21 Ιουλίου 2017 18:14:35

Στα Κυθήρα θα συγκεντρωθεί η ακαδημαϊκή κοινότητα αυτό το φθινόπωρο για την εκπαίδευση 30 νέων επιστημόνων στο αντικείμενο της διεθνούς και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής με ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της Αειφορίας.   
 
Εκπαιδευτικός φορέας υλοποίησης του προγράμματος

Κεφαλοποιώντας την εμπειρία από τη διοργάνωση αντίστοιχων 12 προγραμμάτων κατάρτισης, τα οποία μάλιστα έχουν χαρακτηριστεί ως «Καλή Πρακτική» από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή του ΟΗΕ,  το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (ΕΚεΠΕΚ) θα ηγηθεί επιστημονικά του προγράμματος.   
 
Τόπος και Ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος 
 
Θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Πελαγία Κυθήρων το χρονικό διάστημα μεταξύ 29 Σεπτεμβρίου και 5 Οκτωβρίου 2017, ενώ αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές εως και τις 4 Αυγούστου 2017. 
 
 Ποιους αφορά; 
 
Μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, ερευνητές, αποφοίτους, τελειόφοιτους σχολών με γνωστικά αντικείμενα που συνδέονται με την θεωρητική επεξεργασία και την εφαρμοσμένη επιστήμη της ανάπτυξης, του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της ναυτιλίας, αλλά και όλους όσους θέλουν να εμβαθύνουν στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. 
 
Γιατί στα Κύθηρα; 
 
Η Σειρά των Θερινών Προγραμμάτων Κατάρτισης του ΕΚεΠΕΚ λαμβάνει χώρα στα Κύθηρα αδειαλείπτως εδώ και δέκα χρόνια. Το αδιατάρακτο φυσικό περιβάλλον του νησιού, η ήπια τουριστική ανάπτυξη, η ύπαρξη περιοχών NATURA αλλά και μνημείων ιστορικής και θρησκευτικής κληρονομίας, καθώς επίσης και η συνεχής στήριξη απο τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, τον παραγωγικό τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία καρποφόρων συνεργατικών δεσμών μεταξύ της ακαδημαϊκής και της τοπικής κοινότητας. 
 
Για την επίσημη προκήρυξη/ πρόσκληση συμμετοχής, ακολουθείστε τον σύνδεσμο
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος στο Facebook.