Τροπολογία του ΥΠΕΝ για δημοπρασίες ηλεκτρικού ρεύματος και Υ.Κ.Ω.

Δημήτρης Αβαρλής - Με την τροπολογία, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η κυβέρνηση θέτει στη διάθεση των αρμόδιων φορέων ένα θεσμικό εργαλείο, που αποσκοπεί στη διευκόλυνση των δημοπρασιών ηλεκτρικού ρεύματος.

12 Ιανουαρίου 2018 18:17:40

Να υπενθυμίσουμε, πως το μέτρο των δημοπρασιών ηλεκτρικού ρεύματος αποσκοπεί στο να γίνει εφικτή η μείωση των μεριδίων αγοράς της ΔΕΗ, που θα πρέπει να φτάσουν το 50% το 2020. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, «οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ καθιερώθηκαν προκειμένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην λιανική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, μέσα από την αύξηση των μεριδίων των ανταγωνιστών του μέχρι σήμερα κυριάρχου «παίχτη». Στην κατεύθυνση αυτή δεν συμβάλλει η απόκτηση ποσοτήτων ΝΟΜΕ από εταιρείες που δεν αναπτύσσουν καμία δραστηριότητα λιανικής. Κάτι που πρόσφατα επεσήμαναν οι αρμόδιοι φορείς (ΛΑΓΗΕ και ΡΑΕ).

Εφεξής, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν για πρώτη φορά μέρος σε δημοπρασία, θα πρέπει να καταθέτουν ένα αξιόπιστο επιχειρηματικό πλάνο για τη δραστηριοποίησή τους στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού. Όσοι έχουν ήδη λάβει μέρος σε δημοπρασίες, έχουν επίσης τη δυνατότητα (αλλά όχι την υποχρέωση) να το πράξουν. Για αυτούς, είναι διαθέσιμα έτσι κι αλλιώς τα δεδομένα της δραστηριοποίησής τους στη λιανική αγορά.

Αξιοποιώντας αυτά τα στοιχεία (επιχειρηματικό πλάνο για τους νεοεισερχόμενους και δεδομένα δραστηριοποίησης στη λιανική αγορά για τους ήδη συμμετέχοντες),  πλέον οι αρμόδιοι φορείς (ΛΑΓΗΕ και ΡΑΕ) πριν από κάθε δημοπρασία θα αξιολογούν κατά πόσο ο κάθε ενδιαφερόμενος όντως επιδιώκει την ανάπτυξη του μεριδίου του στην αγορά, που είναι ο σκοπός των δημοπρασιών NOME, ώστε να του επιτρέπεται η συμμετοχή του».

Τροπολογία για Υ.Κ.Ω.

Η άλλη διάταξη αφορά τα Υ.Κ.Ω, δηλαδή τις χρεώσεις που υπάρχουν στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε οι κάτοικοι των απομονωμένων νησιών να παρέχονται ρεύμα στις ίδιες τιμές με τους κατοίκους της ηπειρωτικής χώρας, παρά το γεγονός, ότι το κόστος παραγωγής ρεύματος στα νησιά είναι υψηλότερο. Για την αποτελεσματική παρακολούθηση του μέτρου των Υ.Κ.Ω. προβλέπεται η καθιέρωση της εισήγησης του αρμόδιου Διαχειριστή προς της Ρ.Α.Ε. κάθε Σεπτέμβρη με στοιχεία και εκτιμήσεις του ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος του ειδικού λογαριασμού του τρέχοντος και του επόμενου  έτους, ενώ στη συνέχεια  θα ακολουθεί  η  αποστολή  εισήγησης  της  ΡΑΕ  προς  τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Νοέμβριο κάθε έτους.

Να επισημανθεί, πως το υπουργείο προχώρησε σε αλλαγές σε σχέση με τη χρέωση των Υ.Κ.Ω. Ειδικότερα τα κλιμάκια από τέσσερα έγιναν τρία, και καταργήθηκε η ενιαία νυχτερινή χρέωση. Άρθηκε επίσης μια σημαντική αδικία σε σχέση με την χρέωση και πιο συγκεκριμένα με το προηγούμενο σύστημα αν ένα νοικοκυριό ξεπερνούσε κατά μία κιλοβατώρα τη συγκεκριμένη κλίμακα τιμολογούνταν με την υψηλότερη χρέωση για το σύνολο της κατανάλωσης, ενώ τώρα με την υψηλότερη χρέωση χρεώνεται μόνο η υπερβάλλουσα κατανάλωση.