Πετάνε στο δρόμο εργαζόμενες που επιστρέφουν στη δουλειά μετά από άδεια λοχείας

Η Γιώτα Λαζοροπούλου, εκπρόσωπος δανειζόμενου προσωπικού υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας, στο Κόκκινο.

10 09 2013 13:11:05

Ακούστε: