Απειλές Στουρνάρα κατά μέσων ενημέρωσης

Έχει ζητήσει κυρώσεις για όσους σταθμούς αναμεταδίδουν το πρόγραμμα της ΕΡΤ

13 Ιουνίου 2013 13:00:37


Ο 105,5 επικοινώνησε με τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα ο οποίος επιβεβαίωσε πως έχει κοινοποιήσει στον εισαγγελέα την επιστολή με την οποία προειδοποιεί με κυρώσεις όσους σταθμούς αναμεταδίδουν το πρόγραμμα της ΕΡΤ


Ακολουθεί το κείμενο που εστάλη:

Αγαπητέ κύριε-αγαπητή κυρία,

Εκ μέρους του Υπουργού Οικονομικών, κ. Γ. Στουρνάρα, σας ενημερώνουμε οτι σύμφωνα με τη την υπʼ αριθμ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1414/11.6.2013) ΚΥΑ καταργείται η δημόσια επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΡΤ Α.Ε) και οι θυγατρικές της. Με βάση την παραπάνω απόφαση, διακόπτεται η λειτουργία της εταιρίας ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της και ως εκ τούτου παύει η εκπομπή σήματος από την ΕΡΤ.

Για το σκοπό αυτό, επισημαίνεται οτι τυχόν προβολή των πάσης φύσεως εκπομπών (τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών) που φέρουν το σήμα της ΕΡΤ Α.Ε. από περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, συνιστά μη αδειοδοτημένη και εξʼαυτού του λόγου παράνομη προβολή προγράμματος και αντιμετωπίζει όλες τις κυρώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
 
Για τον Υπουργό Οικονομικών Γ. Στουρνάρα