Πρόγραμμα

00:00 - 06:00
Μουσικές επιλογές
από τη δισκοθήκη μας

06:50 - 07:00
«Μια μέρα σαν σήμερα»
Γιάννης Ανδρουλιδάκης

08:00 - 08:50
«Έτσι έχουν τα πράγματα» - Α Μέρος
Νίκος Σβέρκος

08:50 - 09:00
«Ζωντανά στον αέρα»
Ελένη Ηλιοπούλου

09:00 - 10:00
«Έτσι έχουν τα πράγματα» - Β Μέρος
Νίκος Σβέρκος

10:00 - 10:50
«Οικονομία στο Κόκκινο»
Στάθης Σχινάς

10:50 - 11:00
«Υγεία στο Κόκκινο»
Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου

11:00 - 12:00
«Μεταξύ σοβαρού κι αστείου»
Δημήτρης Κουκλουμπέρης

12:00 - 12:15
«Κόκκινο Μοτοσακό»
Σταμάτης Κραουνάκης

12:15 - 13:00
«Μέρα μεσημέρι στο Κόκκινο»
Θεόφιλος Σιχλετίδης

13:00 - 14:00
«Allegro... μα με τρόπο»
Ευγενία Λουπάκη

14:00 - 15:00
«Μεσημεριανό Μαγκαζίνο»
Γιώργος Τραπεζιώτης

15:00 - 15:30
«Delenda est II - Η Επιστροφή»
Χρυσόστομος Λουκάς

15:30 - 16:00
«Ιστορίες... που γράφουν Ιστορία»
Τζούλυ Τσίγκα

16:00 - 16:50
«Σκορ στο Κόκκινο»
Αλέκα Ζουμή

16:50 - 17:00
«Ζωντανά στον αέρα» - Επανάληψη
Ελένη Ηλιοπούλου

17:00 - 17:50
«Πολιτιστικές Παράλληλοι»
Μανόλης Πολέντας

17:50 - 18:00
«Μια μέρα σαν σήμερα» - Επανάληψη
Γιάννης Ανδρουλιδάκης

18:00 - 19:00
«Εδώδιμα και αποικιακά»
Αλέξης Βάκης

19:00 - 20:00
«Τα απομεινάρια μιας ημέρας»
Θανάσης Λαζαρίδης

20:00 - 21:00
«Globalista»
Μάνος Τζανακάκης

21:00 - 22:00
«Εξομολογήσεις ενός βινυλιομανούς»
Νίκος Πετρουλάκης

22:00 - 23:00
«Μουσικές Κοινότητες στη Κόκκινο»
Ιλάν

23:00 - 00:00
«Καθόμαστε στο Κόκκινο»
Θέκλα Τσελεπή

00:00 - 06:00
Μουσικές επιλογές
από τη δισκοθήκη μας

06:50 - 07:00
«Μια μέρα σαν σήμερα»
Γιάννης Ανδρουλιδάκης

08:00 - 08:50
«Έτσι έχουν τα πράγματα» - Α Μέρος
Νίκος Σβέρκος

08:50 - 09:00
«Ζωντανά στον αέρα»
Ελένη Ηλιοπούλου

09:00 - 10:00
«Έτσι έχουν τα πράγματα» - Β Μέρος
Νίκος Σβέρκος

10:00 - 10:50
«Οικονομία στο Κόκκινο»
Στάθης Σχινάς

10:50 - 11:00
«Υγεία στο Κόκκινο»
Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου

11:00 - 12:00
«Μεταξύ σοβαρού κι αστείου»
Δημήτρης Κουκλουμπέρης

12:00 - 12:15
«Κόκκινο Μοτοσακό»
Σταμάτης Κραουνάκης

12:15 - 13:00
«Μέρα μεσημέρι στο Κόκκινο»
Θεόφιλος Σιχλετίδης

13:00 - 14:00
«Allegro... μα με τρόπο»
Ευγενία Λουπάκη

14:00 - 15:00
«Μεσημεριανό Μαγκαζίνο»
Γιώργος Τραπεζιώτης

15:00 - 15:30
«Delenda est II - Η Επιστροφή»
Χρυσόστομος Λουκάς

15:30 - 16:00
«Ιστορίες... που γράφουν Ιστορία»
Τζούλυ Τσίγκα

16:00 - 16:50
«Σκορ στο Κόκκινο»
Αλέκα Ζουμή

16:50 - 17:00
«Ζωντανά στον αέρα» - Επανάληψη
Ελένη Ηλιοπούλου

17:00 - 17:50
«Πολιτιστικές Παράλληλοι»
Μανόλης Πολέντας

17:50 - 18:00
«Μια μέρα σαν σήμερα» - Επανάληψη
Γιάννης Ανδρουλιδάκης

18:00 - 19:00
«Εδώδιμα και αποικιακά»
Αλέξης Βάκης

19:00 - 20:00
«Τα απομεινάρια μιας ημέρας»
Θανάσης Λαζαρίδης

20:00 - 21:00
«Globalista»
Μάνος Τζανακάκης

21:00 - 22:00
«Εξομολογήσεις ενός βινυλιομανούς»
Νίκος Πετρουλάκης

22:00 - 23:00
«Μουσικές Κοινότητες στη Κόκκινο»
Ιλάν

23:00 - 00:00
«Καθόμαστε στο Κόκκινο»
Θέκλα Τσελεπή

00:00 - 06:00
Μουσικές επιλογές
από τη δισκοθήκη μας

06:50 - 07:00
«Μια μέρα σαν σήμερα»
Γιάννης Ανδρουλιδάκης

08:00 - 08:50
«Έτσι έχουν τα πράγματα» - Α Μέρος
Νίκος Σβέρκος

08:50 - 09:00
«Ζωντανά στον αέρα»
Ελένη Ηλιοπούλου

09:00 - 10:00
«Έτσι έχουν τα πράγματα» - Β Μέρος
Νίκος Σβέρκος

10:00 - 10:50
«Οικονομία στο Κόκκινο»
Στάθης Σχινάς

10:50 - 11:00
«Υγεία στο Κόκκινο»
Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου

11:00 - 12:00
«Μεταξύ σοβαρού κι αστείου»
Δημήτρης Κουκλουμπέρης

12:00 - 12:15
«Κόκκινο Μοτοσακό»
Σταμάτης Κραουνάκης

12:15 - 13:00
«Μέρα μεσημέρι στο Κόκκινο»
Θεόφιλος Σιχλετίδης

13:00 - 14:00
«Allegro... μα με τρόπο»
Ευγενία Λουπάκη

14:00 - 15:00
«Μεσημεριανό Μαγκαζίνο»
Γιώργος Τραπεζιώτης

15:00 - 15:30
«Delenda est II - Η Επιστροφή»
Χρυσόστομος Λουκάς

15:30 - 16:00
«Ιστορίες... που γράφουν Ιστορία»
Τζούλυ Τσίγκα

16:00 - 16:50
«Σκορ στο Κόκκινο»
Αλέκα Ζουμή

16:50 - 17:00
«Ζωντανά στον αέρα» - Επανάληψη
Ελένη Ηλιοπούλου

17:00 - 17:50
«Πολιτιστικές Παράλληλοι»
Μανόλης Πολέντας

17:50 - 18:00
«Μια μέρα σαν σήμερα» - Επανάληψη
Γιάννης Ανδρουλιδάκης

18:00 - 19:00
«Εδώδιμα και αποικιακά»
Αλέξης Βάκης

19:00 - 20:00
«Τα απομεινάρια μιας ημέρας»
Θανάσης Λαζαρίδης

20:00 - 21:00
«Globalista»
Μάνος Τζανακάκης

21:00 - 22:00
«Εξομολογήσεις ενός βινυλιομανούς»
Νίκος Πετρουλάκης

22:00 - 23:00
«Μουσικές Κοινότητες στη Κόκκινο»
Ιλάν

23:00 - 00:00
«Καθόμαστε στο Κόκκινο»
Θέκλα Τσελεπή

00:00 - 06:00
Μουσικές επιλογές
από τη δισκοθήκη μας

06:50 - 07:00
«Μια μέρα σαν σήμερα»
Γιάννης Ανδρουλιδάκης

08:00 - 08:50
«Έτσι έχουν τα πράγματα» - Α Μέρος
Νίκος Σβέρκος

08:50 - 09:00
«Ζωντανά στον αέρα»
Ελένη Ηλιοπούλου

09:00 - 10:00
«Έτσι έχουν τα πράγματα» - Β Μέρος
Νίκος Σβέρκος

10:00 - 10:50
«Οικονομία στο Κόκκινο»
Στάθης Σχινάς

10:50 - 11:00
«Υγεία στο Κόκκινο»
Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου

11:00 - 12:00
«Μεταξύ σοβαρού κι αστείου»
Δημήτρης Κουκλουμπέρης

12:00 - 12:15
«Κόκκινο Μοτοσακό»
Σταμάτης Κραουνάκης

12:15 - 13:00
«Μέρα μεσημέρι στο Κόκκινο»
Θεόφιλος Σιχλετίδης

13:00 - 14:00
«Allegro... μα με τρόπο»
Ευγενία Λουπάκη

14:00 - 15:00
«Μεσημεριανό Μαγκαζίνο»
Γιώργος Τραπεζιώτης

15:00 - 15:30
«Delenda est II - Η Επιστροφή»
Χρυσόστομος Λουκάς

15:30 - 16:00
«Ιστορίες... που γράφουν Ιστορία»
Τζούλυ Τσίγκα

16:00 - 16:50
«Σκορ στο Κόκκινο»
Αλέκα Ζουμή

16:50 - 17:00
«Ζωντανά στον αέρα» - Επανάληψη
Ελένη Ηλιοπούλου

17:00 - 17:50
«Πολιτιστικές Παράλληλοι»
Μανόλης Πολέντας

17:50 - 18:00
«Μια μέρα σαν σήμερα» - Επανάληψη
Γιάννης Ανδρουλιδάκης

18:00 - 19:00
«Εδώδιμα και αποικιακά»
Αλέξης Βάκης

19:00 - 20:00
«Τα απομεινάρια μιας ημέρας»
Θανάσης Λαζαρίδης

20:00 - 21:00
«Globalista»
Μάνος Τζανακάκης

21:00 - 22:00
«Εξομολογήσεις ενός βινυλιομανούς»
Νίκος Πετρουλάκης

22:00 - 23:00
«Μουσικές Κοινότητες στη Κόκκινο»
Ιλάν

23:00 - 00:00
«Καθόμαστε στο Κόκκινο»
Θέκλα Τσελεπή

00:00 - 06:00
Μουσικές επιλογές
από τη δισκοθήκη μας

06:50 - 07:00
«Μια μέρα σαν σήμερα»
Γιάννης Ανδρουλιδάκης

08:00 - 08:50
«Έτσι έχουν τα πράγματα» - Α Μέρος
Νίκος Σβέρκος

08:50 - 09:00
«Ζωντανά στον αέρα»
Ελένη Ηλιοπούλου

09:00 - 10:00
«Έτσι έχουν τα πράγματα» - Β Μέρος
Νίκος Σβέρκος

10:00 - 10:50
«Οικονομία στο Κόκκινο»
Στάθης Σχινάς

10:50 - 11:00
«Υγεία στο Κόκκινο»
Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου

11:00 - 12:00
«Μεταξύ σοβαρού κι αστείου»
Δημήτρης Κουκλουμπέρης

12:00 - 12:15
«Κόκκινο Μοτοσακό»
Σταμάτης Κραουνάκης

12:15 - 13:00
«Μέρα μεσημέρι στο Κόκκινο»
Θεόφιλος Σιχλετίδης

13:00 - 14:00
«Allegro... μα με τρόπο»
Ευγενία Λουπάκη

14:00 - 15:00
«Μεσημεριανό Μαγκαζίνο»
Γιώργος Τραπεζιώτης

15:00 - 15:30
«Delenda est II - Η Επιστροφή»
Χρυσόστομος Λουκάς

15:30 - 16:00
«Ιστορίες... που γράφουν Ιστορία»
Τζούλυ Τσίγκα

16:00 - 16:50
«Σκορ στο Κόκκινο»
Αλέκα Ζουμή

16:50 - 17:00
«Ζωντανά στον αέρα» - Επανάληψη
Ελένη Ηλιοπούλου

17:00 - 17:50
«Πολιτιστικές Παράλληλοι»
Μανόλης Πολέντας

17:50 - 18:00
«Μια μέρα σαν σήμερα» - Επανάληψη
Γιάννης Ανδρουλιδάκης

18:00 - 19:00
«Εδώδιμα και αποικιακά»
Αλέξης Βάκης

19:00 - 20:00
«Τα απομεινάρια μιας ημέρας»
Θανάσης Λαζαρίδης

20:00 - 21:00
«Globalista»
Μάνος Τζανακάκης

21:00 - 22:00
«Εξομολογήσεις ενός βινυλιομανούς»
Νίκος Πετρουλάκης

22:00 - 23:00
«Μουσικές Κοινότητες στη Κόκκινο»
Ιλάν

23:00 - 00:00
«Καθόμαστε στο Κόκκινο»
Θέκλα Τσελεπή

00:00 - 08:00
Μουσικές επιλογές
από τη δισκοθήκη μας

08:00 - 10:00
«Με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό»
Διονύσης Ελευθεράτος

10:00 - 11:00
«Κι όμως κινείται»
Ντίνα Μπατζιά

11:00 - 12:00
«Ένα ντέφι που πάει παντού»
Στέλιος Ελληνιάδης

12:00 - 13:00
«Infowar»
Άρης Χατζηστεφάνου

13:00 - 14:00
«Ενθέματα»
Συντακτική Ομάδα «Ενθεμάτων»

14:00 - 15:00
Επιλογές από τη δισκοθήκη μας
Παραγωγοί του σταθμού μας

15:00 - 17:00
«Παίξε κανά Χαρούμενο»
Γιάννης Πετρίδης

17:00 - 19:00
«Συχνοτική Συμπεριφορά»
Χάρης Συμβουλίδης - Στυλιανός Τζιρίτας

19:00 - 21:00
«25»
Χρήστος Δασκαλόπουλος

21:00 - 23:00
«Inner City Blues»
Θανάσης Μήνας

23:00 - 00:00
«Ω καιροί, ώ δίσκοι»
Παραγωγοί του σταθμού μας

00:00 - 08:00
Μουσικές επιλογές
από τη δισκοθήκη μας

08:00 - 10:00
«Με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό»
Διονύσης Ελευθεράτος

10:00 - 11:00
«Κι όμως κινείται»
Ντίνα Μπατζιά

11:00 - 12:00
«Ένα ντέφι που πάει παντού»
Στέλιος Ελληνιάδης

12:00 - 13:00
«Στην τροχιά του Σπούτνικ»
Ζωή Μακρυγιάννη - Νάντια Ρούμπου

13:00 - 14:00
«Ιστορία στο Κόκκινο»
Επιστημονική Ομάδα «ΑΣΚΙ»

14:00 - 15:00
Επιλογές από τη δισκοθήκη μας
Παραγωγοί του σταθμού μας

15:00 - 17:00
«Παίξε κανά Χαρούμενο»
Γιάννης Πετρίδης

17:00 - 19:00
«Συχνοτική Συμπεριφορά»
Χάρης Συμβουλίδης - Στυλιανός Τζιρίτας

21:00 - 22:00
«25»
Χρήστος Δασκαλόπουλος

21:00 - 23:00
«Inner City Blues»
Θανάσης Μήνας

23:00 - 00:00
«Ω καιροί, ώ δίσκοι»
Παραγωγοί του σταθμού μαςΗ ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την περιήγησή σας. Περισσότερες πληροφορίες Κλείσιμο